Hippisch Talent Centrum

De start van het HTC

De Stichting HTC is in 2002 opgericht op initiatief van een aantal sleutelpersonen uit de Noord Nederlandse hippische sport en houdt zich bezig met de ontwikkeling en begeleiding van jonge hippische talenten. Het HTC werkt volgens een doordacht beleidsconcept van selectie, tweewekelijkse technische en wedstrijdgerichte training en waar nodig onderwijsbegeleiding en mental coaching. Het HTC heeft een zeer gevarieerd bestuur. Mensen uit de paardenwereld maar ook mensen uit de zakenwereld. Het HTC is als talentcentrum gecertificeerd door het Topsport Steunpunt Noord (TSN), meer informatie kunt u terug vinden in dit schrijven.

Voor wie

De leeftijdsgroep waar het HTC zich op richt is van 11 (minimaal groep 8) tot 20 jaar, waarbij vereist wordt dat de talenten naar school gaan. Deelname aan het HTC is mogelijk door geselecteerd te worden, deze selectie vindt eens per jaar plaats en wordt uitgevoerd door onafhankelijke selecteurs. Ook de geselecteerde talenten moeten zich elk jaar door middel van een herselectie opnieuw selecteren.
Doelstellingen

  • (Aankomend) hippisch talent selecteren en trainen.
  • (Aankomend) hippisch talent begeleiden met zowel de sport- als onderwijsvoortgang.
  • (Aankomend) hippisch talent begeleiden bij een maatschappelijke loopbaan tijdens de actieve hippische loopbaan.

Selectie

Het HTC organiseert één keer per jaar (september) twee open selectiedagen. Er is een selectie dag voor dressuur en een selectie dag voor springen. Tijdens deze dagen mag iedereen in 10 minuten laten zien wat hij/ zij kan. Alle ruiters/ amazones worden door een onafhankelijke selectiecommissie beoordeeld. Deze beoordeling bepaalt of de ruiter/ amazone een jaar bij het HTC mag komen trainen.

Instructie

De geselecteerde ruiters/ amazones hebben eens per twee weken les. De dressuurinstructies worden verzorgd door Loes Corsel en Hergen van Hall, de springinstructie door Arjen Vos.
Het HTC organiseert twee à drie keer per jaar een trainingsweekend. Tijdens deze weekenden probeert het HTC de talenten les te laten krijgen van gerenommeerde instructeurs waar men normaal niet zo snel les van zal hebben. Bijvoorbeeld Johan Hamminga, Janny Morsink, Mieke Bokma, Rien van der Schaft, Angelique Hoorn, Hester Klompmaker e.a.

Onderwijsbegeleiding

Het HTC neemt aan het begin van een trainingsjaar contact op met de scholen waar de talenten opzitten. Dit heeft verschillende redenen. Het HTC is van mening dat de geselecteerde talenten goede schoolresultaten moeten behalen. Mocht dit ergens niet lukken kan de school dit aan het HTC laten weten zodat er samen met het talent een oorzaak/ oplossing gezocht kan worden. Mocht blijken dat een talent aan het einde van het schooljaar niet naar het volgende schooljaar kan, mag er niet deelgenomen worden aan de herselectie van het HTC.
Een andere reden voor contact met de scholen is dat het HTC vrij kan vragen voor wedstrijden of trainingsweekenden. Verder kan er overlegd worden of roosters kunnen worden aangepast zodat de talenten hun tijd aan trainingen kunnen besteden. Bijvoorbeeld door hun huiswerk te laten maken tijdens gym.

Mentale begeleiding

Tijdens de trainingsweekenden wordt er aandacht besteed aan mentale begeleiding. Dit wordt verzorgd door een psycho motore therapeut. De talenten leren te kijken naar hun zelf en naar hun eigen reacties in verschillende situaties. Dit vindt in groepsverband plaats.
De talenten en hun ouders kunnen het hele trainingsjaar contact opnemen met de mentale begeleider en een afspraak maken voor een gesprek. Zodat waar nodig ook individuele mentale begeleiding plaats kan vinden.

HTC en het Topsport Steunpunt Noord (TSN)

Het TSN maakt zich sinds 1997 sterk voor talentontwikkeling in Noord Nederland. Het doel hiervan is getalenteerde sporters/ verenigingen extra faciliteiten te bieden. Het HTC voldoet aan de eisen die het TSN aan een talentcentrum stelt en is als dusdanig aangewezen als talentcentrum voor de paardensport.
Alle geselecteerde talenten krijgen een topsportstatus. Dit Senioren regionaal S2 of Jeugd regionaal T2. Dit houdt in dat de talenten tot de besten van hun regio behoren en uitkomen op nationaal niveau.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

HTC Nederland
http://www.hippischtalentencentrum.nl
0521-593282 en vraag naar Arjen Vos